Čo musíte v práci spraviť pre svoje lepšie JA? Alias ako rásť odborne a osobne v práci.


Ak ste sa vstupom do Nového roka práve zamestnali, máte skvelý „job“, úžasných kolegov, dobre napredujúcu sa kariéru, bankový účet sa vám čoskoro začne zdravo napĺňať pribúdajúcimi výplatami a vy ste jednoducho šťastný. Postupom času ale môžete cítiť, že na tom perfektnom mieste, nie je všetko také perfektné ako by ste si predstavovali. Je možné, že sa vám nikto nevenuje, nezaúča vás s argumentom, že veď ste predsa senior, takže informácie nepotrebujete. No môžete sa stretnúť aj s takou situáciou, že vás už dlhšie nikto nepodporuje vo vašom rozvoji či možnom kariérnom postupe. Veď si priznajme, kto má záujem stagnovať na jednom mieste?
Neustály rozvoj techniky a nároky na vaše poznatky v práci si vyžadujú, aby ste sa stále vzdelávali a rozvíjali sa. Buď budete investovať do svojho rozvoja vy sami vlastnými prostriedkami, alebo požiadate spoločnosť, kde pracujete o možnosť vzdelávania. Niektoré firmy poskytujú len minimum investícií do vzdelávania svojich zamestnancov. A to je práve to, čo my – personalisti a zamestnanci veľmi nekvitujeme. Poriadna finančná injekcia do vášho vedomostného kapitálu môže viesť k  zvýšeniu vašej pracovnej výkonnosti, úrovne poskytovaných služieb a konkurencieschopnosti podniku. Ktorý zamestnávateľ by takéto výsledky nechcel?
 Ak do vás vaša spoločnosť neinvestuje, odporúčam stotožniť sa s týmto článkom a asertívne „vkročiť“ buď na oddelenie ľudských zdrojov, či sa opýtať vášho šéfa aké máte možnosti na rozvoj a vzdelávanie. Každý manažér a personalista by mal vedieť, že správne navrhnuté vzdelávacie programy sú pre podnik zdrojom mnohých prínosov. Nielen, že dochádza k efektívnejšiemu využitiu zamestnancov, podporuje vzájomnú zastupiteľnosť a prispieva k dosahovaniu vyšších výkonov. Taktiež pomáha odstrániť bariéry v prijímaní zmien vyvolané strachom z neznámeho a obavou zo zlyhania, dochádza k sebarealizácii a spokojnosti zamestnancov, ich lojality voči podniku, úspory času a finančných nákladov pri rozmiestňovaní zamestnancov. Vzdelávanie má vplyv aj na lepší pracovný výkon zamestnancov, vedie ľudí k tímovej práci, ku smerovaniu za jedným cieľom. Nastáva nižšia fluktuácia a absencia - záujem o svojich zamestnancov, ktorý dáva firma najavo dobrým vzdelávaním a rozvojovým programom, zvyšuje stabilitu najmä kľúčových zamestnancov. Možnosť rozvíjať sa ďalej nielen prostredníctvom zaujímavej a samostatnej práce, ale aj systematickým a zmysluplným vzdelávaním, je predovšetkým pre tvorivých ľudí dôležitým stabilizujúcim a stimulujúcim faktorom. S tým je úzko spojená aj veselšia atmosféra vo firme - spoločná účasť na výcvikoch, spoločné zážitky z neformálnych stretnutí, ktoré vznikajú pri vzdelávacích aktivitách, vyvolávajú pevnejšie vzťahy medzi zamestnancami a vedú k lepšej spolupráci v bežnom živote.

V čase, keď vzdelávanie „trpí“ na nedostatok prostriedkov v rámci rozpočtov firiem, najmä vo vekých organizáciách sa tento problém rieši formou „in-house“, čo znamená, že nastavovanie rozvojových aktivít  nie je robené externou stranou, ale priamo pracovníkmi ľudských zdrojov spolu so senior manažérmi organizácie. Čo sú bežné rozvojové programy, ktoré firmy stoja minimálne náklady? Je to najmä participácia na rôznych projektoch, samovzdávanie jednotlivca a následné odovzdávanie nadobudnutých vedomostí svojmu tímu, mentoring seniornejším manažérom, vedenie firemného časopisa, prezentovanie pred zamestnancami svoju prácu,  neustály „leading by example“ – čo znamená požadovanie z top vedenia spoločnosti smerom na nižšie úrovne, aby sa manažéri a zamestnanci denne príkladne správali a tak inšpirovali ostaných k profesionálnejšiemu a etickejšiemu správaniu, a iné aktivity.
Coaching a Mentoring sú momentálne veľmi v kurze, no potenciál coachingu ešte podľa mňa nebol plne objavený, tak ako by si zaslúžil. Koučovanie predstavuje dlhodobejší proces usmerňovania zamestnanca prostredníctvom otázok, ktoré dáva kouč koučovanému a nabáda tak, aby sa zamyslel nad svojimi možnosťami v probléme, ktorý spolu diskutujú. Jedná sa o aktívny proces, kedy kouč veľmi pozorne počúva koučovaného a svoje otázky cielenie mieri k slabším miestam problému. Aktivity medzi koučom a zamestnancom sú podchytené v dlhodobom pláne a zosúladené s dlhodobými cieľmi rozvoja kariéry.
Tiež sú veľmi populárne Diagnosticko-výcvikový program (Assessment Centre), Vzdelávanie v teréne (Outdoor Training), Vzdelávanie pri extrémnych situáciách (Outward Bound), MBA (Master of Business Administration) a iné. Assessment Centrá a Development centrá sú moderné a vysoko hodnotené metódy nielen výberu a prijímacieho konania nových zamestnancov, ale aj na identifikovanie oblastí rozvojových potrieb kľúčových zamestnancov a manažérov. Účastník je podrobený analýze osobnosti, kde plní rôzne úlohy a rieši problémy tvoriace každodennú náplň práce manažéra. Assessment centrá trvajú zvyčajne niekoľko hodín, no nie je vylúčené aj niekoľkodňové assessment centrum. Počas programu môžu byť účastníci pozorovaní tímom odborníkov, skladajúcich sa z psychológov, skúsenejších manažérov a iných kľúčových špecialistov.
Vzdelávanie v teréne (Outdoor Training) je metóda, ktorá sa používa ako team-building pri sceľovaní pracovných tímov. Ide o hry, či akcie spojené s určitými  športovými výkonmi. V praxi moderného riadenia ľudských zdrojov je outdoor training veľmi populárna metóda, zameraná na budovanie tímovej súdržnosti, poznávanie seba a druhých, identifikovanie tímových rolí atď. Vzdelávanie pri extrémnych situáciách (Outward Bound) poskytujú účastníkom neočakávané situácie, pri ktorých prekonanie vlastných hraníc môžu pomôcť človeku prekonať úzkosť z nepoznaného. Jedná sa napríklad o skoky bunjee jumping, rafting na divokej vode alebo výprava tímu na safari medzi levy a slony, kde si musia uloviť niečo pod zub, postaviť chatrč a prežiť v zdraví.
Niektoré firmy, najmä tie so zahraničnou účasťou, majú dôkladne prepracované podrobné plány rozvoja pracovníkov. Dlhodobejším trendom v rámci rozvoja pracovníkov v personálnom manažmente je Talent Manažment, teda uchovávanie a rozvoj talentov v spoločnosti. Talent Manažment pomôže spoločnosti určiť a riadiť potrebné schopnosti a vybrať, rozvinúť a udržať vysoko výkonný talent. Rovnako ako i iné personálne procesy, i na riadení talentov je potrebné stanoviť si strategický plán školenia a rozvoja. "Mapa talentov" identifikuje nie len kľúčových ľudí, ale i súčasné, poprípade budúce slabiny organizácie.
Je veľa ponúk vzdelávania, no nie všetky ponuky stoja za tie peniaze. Je lepšie sa cielene zamyslieť, akú oblasť potrebujete rozvíjať, akým spôsobom, koľko prostriedkov na rozvoj máte. Ak nemáte veľký rozpočet, zamyslite sa, ako sa dá náklad ušetriť ale vzdelávanie sa dá aj tak absolvovať. Na pomoc možu prísť už spomínané aktivity ako odovzdávanie informácií, viesť projekty a mentorovať členov tímu, prezentovať pred publikom atď. Ak budete chcieť takto rozvíjať svojich ľudí, nezabudnite však, že samotná aktivita na rozvoj nestačí. Vždy treba dať svojmu zverencovi spätnú väzbu čo robil dobre a čo by v budúcnosti mal zlepšiť. Neustálym opakovaním s pravdivou a konštruktívnou spätnou väzbou sa tak človek vytrénuje do profesionality.

Možno ste práve vy ten identifikovaný talent spoločnosti, alebo ste majiteľom firmy a rozmýšľate ako motivovať svojich zamestnancov. Ak však patríte medzi ľudí, ktorí veľa aktivít rozvoja zatiaľ neabsolvovali, držím vám palce, aby sa to rýchlo zmenilo. Skúste pouvažovať akým smerom by ste sa chceli rozvíjať v pracovnom živote, alebo je niečo, čo by ste chceli zmeniť v súkromí. Nájdite si ponuku na internete, alebo v odborných časopisoch, vyberte, čo vás najviac osloví a prihláste sa. Uvidíte, aké bude „oprašovanie mozgových závitov“ príjemné.

Comments

Popular posts from this blog

Formy a metódy vzdelávania manažérov na Slovensku – názor manažérov na ich vzdelávanie

7 najhlúpejších interview otázok a čo v skutočnosti znamenajú

Brona Biela? - Who am I?