Mobbing na pracovisku

Jednou zo smutnejších tém, s ktorými sa manažéri a personalisti stretávajú je mobbing na pracovisku. Tento termín možno u nás nie je až tak známy, no slová ako šikana, robenie si posmeškov z kolegov, škodoradostné ohováranie, sú podľa mňa každému dôverne známe. Bohužiaľ stále ešte žijeme v dobe, kedy niektorí ľudia nepotrebujú k svojmu šťastiu nič iné, ako sa neustále porovnávať s ostatnými a robiť všetko preto, aby sa ostatní nemali lepšie ako oni.

Je samozrejmé, že obete mobbingu to nemajú vôbec jednoduché, sú pod neustálym tlakom okolia, nie sú obľúbení kolektívom, hoci sa snažia robiť všetko najlepšie ako vedia, v každej situácie vyjdu ako úplne neschopní, a pod. Takýto dlhodobý stres ma negatívne účinky na celý organizmus, na nielen fyzickú ale aj duševnú stránku. Z hľadiska organizácie má mobbing zlé účinky v personálnej rovine, ale aj ekonomickej. Zamestnanec, ktorý je obeťou mobbingu nebude podávať taký výkon, aký by podával v normálnom pracovnom prostredí a v priebehu času sa jeho chybovosť stane čoraz častejšia. Ak mobbingu nezabránime, spôsobíme úplný kolaps pracovníka vedúcemu k výpovedi.
  
Ako zabrániť mobbingu? Vždy začína prevenciou – internou komunikáciou na zamestnancov, že mobbing na pracovisku nie je želané a akceptovateľné správanie. Oplatí sa aj zapojiť zamestnancov aby sa stali ambasádormi firemnej kultúry. Ak vidia, že sa mobbing na pracovisku predsa len deje, nahlásia sa to personálnemu oddeleniu, aby podniklo kroky na riešenie tejto situácie. Personálne oddelenie by malo pristúpiť k nekonfliktnej dohode, alebo aj k možnému disciplinárnemu konaniu.

Vytváranie priaznivých pracovných podmienok zamestnancov je povinnosť každého zamestnávateľa a mobbing do priíjemného pracovného prostedia určite nepatrí.

Comments

Anonymous said…
My máme vo firme hneď alfa pár-muža a ženu,tak si sadli so svojimi démonskými povahami,že sa o nich hovorí,že sú milenci.V ich počínaní som videl všetky hnusné,nízke a podlé praktiky,aké si len môžte vymyslieť.Hneď ako sa u nás zamestnali,zaujali vedúce pozície,pár ľudí bolo odídených a z ostatných sa stali dvojtvárne rohožky.Majiteľovi sa sprvu slizko pchali do …potom rozdelili firmu na stádo debilov a dvoch géniov a teraz keď sú všetci vymeniteľní a oni nenahraditeľní,ziapu už aj naňho.Z kedysi asertívneho podnikateľa sa stal húpací koník,ktorý už len mlčky prikyvuje,keď tie dva besné psy ráno rozkazujú,čo sa dnes bude robiť.Ľuďom sa obracajú žalúdky a nikto nechce myslieť na to,čo bude ďalej.A tak je to deň za dňom…

Popular posts from this blog

Formy a metódy vzdelávania manažérov na Slovensku – názor manažérov na ich vzdelávanie

7 najhlúpejších interview otázok a čo v skutočnosti znamenajú

Brona Biela? - Who am I?