Študujte aktívne - Stĺpček Bronislavy Potašovej v Hospodarskych novinach


Je známym faktom, že štúdium MBA patrí v niektorých krajinách do sústavy vysokoškolského štúdia a titul MBA je rovnocenný ostatným vysokoškolským titulom takzvaného magisterského štúdia.

To platí napríklad v niektorých štátoch USA alebo v Kanade. Vo väčšine európskych krajín je však štúdium MBA chápané ako súčasť celoživotného vzdelávania a titul MBA – Master of Business Administration – je najvyššie uznávaná manažérska kvalifikácia, určená pre top manažérov alebo pre tých, ktorí ašpirujú na vysoké riadiace pozície. Je považované za profesionálne vzdelanie manažérov, ktorí už majú niekoľkoročnú manažérsku prax za sebou a študujú MBA bez prerušenia zamestnania, často dištančnou formou vzdelávania. Študenti tohto programu študujú praktický manažment v širšom rozsahu metódou aktívneho učenia sa (active learning). Pri štúdiu sa dáva dôraz na strategické analýzy pri riešení problémov, na osobnostný rozvoj manažéra. Forma MBA je celosvetovo vedená formou aktívneho učenia a metodikou prípadových štúdií. Je to simulácia skutočných situácií, študenti trénujú schopnosti rozhodovať sa aj v najzložitejších podmienkach. Ešte bližšie k praxi je práca študentov na záverečných náročných manažérskych projektoch. Programy MBA sa v poslednom čase vzďaľujú od klasického modelu.

Väčšina škôl, najmä amerických, ponúka takzvané leadership programy, čo je výchova vodcov a nositeľov myšlienok. Štandardnou súčasťou štúdia sa stalo učenie sebahodnotenia.


Autorka je HR partner Lenovo Slovensko

Comments

Brona said…
Uverejnene v Hospodarskych Novinach - sekcia Kariera dna 25.2. 2010 pod nazvom Študujte aktívne
Anonymous said…
Konečne viem, čo to MBA je. Doteraz som to len tušil. :-)
Unknown said…
Doporučila bys studium mba v SR/ČR nebo raději v zahraničí?
Ahoj Mirka,

ak by som isla do studia MBA, tak urcite v zahranici, alebo aspon do renomovanej zahranicnej skoly ktora ma zastupenie u nas, vo Viedni, alebo v Cechach.


Popular posts from this blog

Formy a metódy vzdelávania manažérov na Slovensku – názor manažérov na ich vzdelávanie

7 najhlúpejších interview otázok a čo v skutočnosti znamenajú

Brona Biela? - Who am I?