Chcete spoznať samu seba a neprísť pri tom o zdravý rozum? Zúčastnite sa psychologických výberových testov – zúčastnite sa ASSESSMENT CENTRA


Chcete spoznať samu seba a neprísť pri tom o zdravý rozum? Zúčastnite sa psychologických výberových testov – zúčastnite sa ASSESSMENT CENTRA

AK VÁM TENTO VÝRAZ NIČ NEHOVORÍ, NESTRESUJTE SA! ASSESSMENT CENTRUM ALEBO HODNOTIACE CENTRUM JE METÓDA PSYCHOLOGICKO-DIAGNOSTICKÉHO ZISŤOVANIA ŤAŽŠIE DOKÁZATEĽNÝCH KOMPETENCIÍ, OSOBNOSTNÝCH PREDPOKLADOV, REAKCIÍ V UMELO VYTVORENÝCH PODMIENKACH.

Ak vás pozvú na assessment centrum, počítajte s tým, že preskúmajú aj to, čo ste mali na raňajky. Assessment centrum sa koná väčšinou v miestnosti, respektíve vo viacerých miestnostiach pri väčšom počte kandidátov. Podstatou takéhoto preskúšavania je zistiť, ako reagujete v krízových situáciách, ako viete komunikovať v tíme, či sa viete presadiť. Skúmajú sa vaše prezentačné zručnosti, kreativita, časový manažment, motivácia, akú máte schopnosť vyjednávať, akú sociálnu rolu v skupine zohrávate a veľa iného. Assessment centrum je vždy prispôsobené požiadavkám pozície, kvôli ktorej výber koná. Pri hľadaní manažérov by malo byť orientované na schopnosti rozhodovať sa, viesť tím, motivovať, umenie počúvať, na prirodzenú autoritu a ostatné kľúčové manažérske kompetencie.

U obchodníkov bude dôležité zistenie, aké máte schopnosti vyjednávať, presadiť sa a presvedčiť. Možností je veľa a verte mi, že personalisti spolu s psychológmi neustále vymýšľajú nové finty a hlavolamy, ktoré vás pekne potrápia. Assessment centrum môže začať skupinovou úlohou. V kolektíve budete musieť vyriešiť napríklad situáciu hroziaceho bankrotu spoločnosti. Budete precízne sledovaní komisiou, skladajúcou sa aj z psychológa.

Zapamätajte si, nech pršia hoci aj traktory, nikomu neskáčte do reči, vážte si svojich konkurentov, nebuďte veľmi nápadná, ale ani šedá myška.V druhej úlohe dostanete tému na úvahu, napríklad ako by ste vyriešili otázku interrupcií. Budete mať pätnásť minút na prípravu a svoj návrh budete potom prezentovať.

Tretia úloha môže byť zameraná na určovanie priorít. Dostanete zoznam niekoľkých veľmi dôležitých vecí, ktoré musíte v ten deň stihnúť, a minúty, koľko splnenie všetkých dôležitých vecí zaberie. Máte si tak zostaviť program celého dňa. Táto úloha sa vám môže zdať jednoduchá, ale opak je pravdou, riadne sa pri nej zapotíte.  

Na záver assessment centra vám môžu dať rôzne testy: inteligenčné, orientované na emocionálnu inteligenciu, ale aj jazykové či iné.

Buďte sama sebou, prirodzená, ničoho sa nebojte a všetko dobre dopadne. Zistite si presné informácie o pozícii, na ktorú sa hlásite. Počítajte s náročnými úlohami, ale aj s veľmi jednoducho vyzerajúcimi chytákmi.

Takže, nebojte sa assessment centra! Spoznáte samu seba a pokojne si potom doprajte naozaj zaslúženú odmenu v podobe zmrzliny, novej sukne či dávno vytúženého šteniatka.

Comments

Popular posts from this blog

Formy a metódy vzdelávania manažérov na Slovensku – názor manažérov na ich vzdelávanie

7 najhlúpejších interview otázok a čo v skutočnosti znamenajú

Brona Biela? - Who am I?