Perfektný životopis
Hľadáte si novú prácu? Alebo sa vám už podarilo objaviť ponuku na vami vysnívanú pozíciu? Potom ste určite neváhali, poslali ste žiadosť o zaradenie do výberového procesu a teraz čakáte na možnú odozvu.

Určite je vaše napätie, kedy sa personalista ozve, neznesiteľné. Premýšľate, ako ste sa mohli vykresliť a „predať“ ešte lepšie. V horšom prípade ste po odoslaní zistili, že ste sa v niekoľkých údajoch pomýlili, spravili dve gramatické chyby a štyri preklepy. Na personálne oddelenie smeruje denne hŕba životopisov. Správny personalista vie, že životopis nie je najspoľahlivejší zdroj relevantných údajov. Ak ale chcete postúpiť do užšieho výberu, treba si dať záležať.Pre mnohých je písanie životopisu jedna veľká neznáma.

Ak ste sa v horných riadkoch spoznali, nezúfajte! Nad otázkou, ako zabezpečiť, aby práve tá jeho žiadosť bola tá „NAJ“, si láme hlavu nejeden kandidát. Ak ani vy neviete, ako na to, poradíme vám. Existuje niekoľko správnych trikov, ako životopisom zaujať a vyradiť tak ostatných kandidátov z hry. Možno práve s ďalšou atraktívnou ponukou a vďaka našim tipom uspejete a dosiahnete svoju vysnívanú pozíciu.Základom úspechu je efektívne napísaný sprievodný list a k nemu priložený životopis.

Čo si však pod pojmom životopis predstavujete? Možno popísaný papier à la slohová práca, kde detailne popisujete, koľko máte súrodencov, kde ste vyrastali a ako sa volal váš obľúbený detský hrdina. Na tento štýl radšej hneď zabudnite. Akceptoval by sa jedine tak pre prijímacie pohovory do letného tábora. Váš budúci zamestnávateľ prijme iba prehľadný a štruktúrovaný životopis. Pri jeho písaní je dôležité uvedomiť si, že dobrý dojem vzbudí iba taký, ktorý je heslovitý, bez gramatických chýb, napísaný jedným typom písma a s rozsahom maximálne dvoch strán formátu A4. Treba písať iba pravdivé fakty o dosiahnutom vzdelaní, absolvovaných kurzoch, praxi. Nič neprifarbujte a nevymýšľajte si. Pri osobnom pohovore by pravda aj tak vyšla najavo. Štruktúrovaný životopis začnite údajmi o sebe. Píšte ich pod seba v tomto poradí: meno, adresa, emailová adresa, telefónne číslo. Pre základné potreby identifikácie to stačí. Plusom je, ak vložíte svoju fotografiu, ale nie je to podmienka. Fotografiu nevkladajte, ak si to spoločnosť, ktorá ponuku zverejnila, vyslovene neželá. Vzhľadom na antidiskriminačný zákon neuvádzajte žiadne znevýhodňujúce informácie ako svoj vek, národnosť, stav či počet detí. Na záver predstavenia uveďte svoj cieľ, teda čo chcete v profesionálnom živote dosiahnuť. Nemali by to byť ciele typu: Chcem mať auto, veľa detí a verného manžela. Očakáva sa od vás profesionálny prístup, pri ktorom zdôrazníte váš záujem o konkrétnu pozíciu. Teda napríklad cieľ typu: Zamestnať sa ako marketingový špecialista.

Po takomto úvode sa môžete pustiť do detailnejšieho predstavenia doterajšieho nadobudnutého vzdelania, vašich skúseností – hard skills –, vašich plusov a predpokladov pre vykonávanie úspešnej kariéry – soft skills. Nič nepokazíte, ak pri uvádzaní ukončeného vysokoškolského vzdelania spomeniete i to, akú máte ukončenú strednú školu. Chybou bude, ak do životopisu napíšete, kde ste absolvovali základné vzdelanie. Je povinné, preto nie je potrebné uvádzať ho v životopise.V samotnom tvorení začínajte vždy najaktuálnejšími informáciami. Ak teraz pracujete, napíšte prehľadne názov spoločnosti, adresu, odkedy v spoločnosti pracujete, vaše zaradenie a vaše zodpovednosti. Môžete pripísať všetky doterajšie úspechy a opísať svoj prínos spoločnosti. Takto pokračujte zostupne až k vášmu prvému zamestnaniu. Je dôležité uvedomovať si, o akú pozíciu sa uchádzate, a tomu je potrebné prispôsobiť aj životopis – opäť iba pravdivými informáciami. Ak chcete pracovať napríklad ako účtovníčka, napíšte, aké zodpovedné úlohy vám v minulosti boli zverené. Tak ukážete, v akej oblasti bolo na vás spoľahnutie.Prehľadne napíšte, aké a na akej úrovni ovládate jazyky. Napríklad nemecký jazyk – stredne pokročilý. Ak úroveň znalosti jazykov posudzujete sama, buďte objektívna. Ak chcete mať istotu, otestujte sa na internete alebo pri návšteve niektorej z jazykových škôl.
Na koniec doplňte vaše záujmy, čím ste charakteristická, kedy môžete začať pracovať, prípadne vaše platové očakávania, miesto a dátum napísania životopisu. Životopis nezabudnite podpísať. Ak chcete mať istotu, ako má vyzerať správne napísaný štruktúrovaný životopis, pozrite si ho na internete, kde nájdete viacero vzorov životopisov.

Životopis ste perfektne zvládli. Čo však so sprievodným, či inými slovami, motivačným listom? Čo do neho napísať? Je to súhrn vašich predpokladov, ktorými sa hodíte na ponúkanú pozíciu a ktoré ste do životopisu nezahrnuli. Napíšte do neho všetky vaše profesionálne úspechy, prípadne výzvy, ktorým ste vo vašej kariére museli čeliť. Spomeňte, aká ste osobnosť, prečo máte záujem o ponúkanú prácu a prečo sa na ňu hodíte práve vy. Do záhlavia uveďte a oslovte vždy tú kontaktnú osobu, ktorá bola v ponuke pozície spomenutá. Sprievodný list by nemal byť dlhší ako jedna stránka A4.

Motivačný list a životopis je však len začiatok výberového procesu. Nasleduje komunikácia s personalistom, dohodnutie sa na pohovore. Počítajte s faktom, že čím strategickejšie je vo firme miesto, o ktoré máte záujem, tým viac kôl pohovorov absolvujete.

Držím vám palce.

Comments

Anonymous said…
dost vtipne napisane...

Popular posts from this blog

Formy a metódy vzdelávania manažérov na Slovensku – názor manažérov na ich vzdelávanie

7 najhlúpejších interview otázok a čo v skutočnosti znamenajú

Brona Biela? - Who am I?